تاریخ ارسال مطلب : چهارشنبه 14 آذر‌ماه سال 1386
بازی های مهم

بازیهای مهم
۵/ ۱۲/ ۲۰۰۷
آرسنال۱ ـ ۱نیوکاسل
اینتر ۳ـ ۰  لاتزیو
اوساسونا ۱ـ ۱سویا

ARSENAL
آرسنال