تاریخ ارسال مطلب : شنبه 1 دی‌ماه سال 1386
نتایج باشگاههای آلمان

 

هیچ بازی تا تاریخ ۲ /۲ /۲۰۰۸ در چهار چوب مسابقات ‌‌‌‌BUNDES LIGA انجام نخواهد شد.

 

ARSENAL
آرسنال