تاریخ ارسال مطلب : یکشنبه 25 آذر‌ماه سال 1386
نتایج باشگاههای ایتالیا

تیمها نتایج تاریخ
کاتانیا - اودینزه      ۲ - ۰ ۱۵/ ۱۲
لاتزیو - یوونتوس      ۲ - ۳ ۱۵ /۱۲
اتالانتا - پالرمو       ۱- ۳ ۱۶ /۱۲
امپولی - جنووا      ۱ -۱ ۱۶ /۱۲
پارما - رجینا      ۳ -۰ ۱۶ /۱۲
سمپدوریا - فیورنتینا       ۲-۲ ۱۶ /۱۲
سیه نا - ناپولی      ۱ -۱ ۱۶ /۱۲
تورینو - رم     ۰  -۰ ۱۶ /۱۲
کالیاری - اینترناسیونال       - ۱۶ /۱۲
میلان - لیورنو       - ۱۳ /۲ /۲۰۰۸

ARSENAL
آرسنال