تاریخ ارسال مطلب : چهارشنبه 14 آذر‌ماه سال 1386
Old trafford

ظرفیت:۷۶۰۰۰ نفر                                                           ساخت :۱۹۴۹

Roads around Old Trafford

Motorways around Old Trafford

ARSENAL
آرسنال