تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه 5 آذر‌ماه سال 1386
آشنایی با استادیوم آنفیلد

Anfield Stadium

ظرفیت: 45,362
متعلق: Liverpool FC
سایز:     ۱۱۰ـ ۷۵

تاریخ ساخت: ۱۸۸۴

Tel: 0151-263-2361
Fax: 0151-260-8813

Liverpool Stadium

 

ARSENAL
آرسنال