تاریخ ارسال مطلب : شنبه 3 آذر‌ماه سال 1386
برنامه باشگاههای ایتالیا
Team Result Date Time
Genoa - Roma - 24/11/2007 18:00
Inter Milan - Atalanta - 24/11/2007 20:30
Cagliari - Milan - 25/11/2007 15:00
Empoli - Torino - 25/11/2007 15:00
Lazio - Parma - 25/11/2007 15:00
Livorno - Sampdoria - 25/11/2007 15:00
Napoli - Catania - 25/11/2007 15:00
Reggina - Fiorentina - 25/11/2007 15:00
Udinese - Siena - 25/11/2007 15:00
Juventus - Palermo - 25/11/2007 20:30
ARSENAL
آرسنال