تاریخ ارسال مطلب : پنج‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1386
رنکینگ فیفا (تیمهای آسیایی)
Ranking Zonal Ranking Team Pts
Sep 07
+/- Ranking
Aug 07
+/- Pts
Aug 07
34 1 Japan Japan 731 7 Up 7
40 2 Iran Iran 685 4 Up -7
48 3 Australia Australia 620 1 Up -7
50 4 Korea Republic Korea Republic 605 0 Equal -8
51 5 Saudi Arabia Saudi Arabia 579 0 Equal -1
62 6 Uzbekistan Uzbekistan 491 -4 Down -17
65 7 Iraq Iraq 475 -1 Down 1
79 8 Oman Oman 416 -3 Down -2
89 9 China PR China PR 383 -4 Down 5
91 10 Qatar Qatar 374 -8 Down -15
98 11 Bahrain Bahrain 354 -6 Down -8
99 12 Jordan Jordan 348 0 Equal 11
102 13 United Arab Emirates United Arab Emirates 338 -6 Down -9
105 14 Kuwait Kuwait 323 -16 Down -45
117 15 Thailand Thailand 285 -8 Down 2
123 16 Syria Syria 256 -11 Down -4
126 17 Indonesia Indonesia 244 3 Up 46
130 18 Vietnam Vietnam 218 -6 Down -4
131 19 Korea DPR Korea DPR 215 -4 Down 9
134 20 Hong Kong Hong Kong 196 -8 Down -16
138 21 Singapore Singapore 178 -4 Down 0
141 22 Yemen Yemen 169 -4 Down -2
144 23 Lebanon Lebanon 159 -9 Down -14
145 24 India India 156 6 Up 57
148 25 Myanmar Myanmar 137 4 Up 39
149 26 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 130 4 Up 33
151 27 Tajikistan Tajikistan 127 -6 Down 11
157 28 Palestine Palestine 98 -15 Down -45
159 29 Malaysia Malaysia 95 -3 Down 4
159 30 Chinese Taipei Chinese Taipei 95 -4 Down 0
165 31 Maldives Maldives 85 -7 Down -2
166 32 Sri Lanka Sri Lanka 78 -6 Down -7
170 33 Laos Laos 58 -5 Down -13
170 34 Philippines Philippines 58 -1 Down 0
172 35 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 51 -1 Down 0
174 36 Turkmenistan Turkmenistan 48 -2 Down -2
175 37 Bangladesh Bangladesh 46 1 Up 4
176 38 Mongolia Mongolia 44 -2 Down 0
178 39 Cambodia Cambodia 41 -5 Down -7
179 40 Pakistan Pakistan 33 -1 Down -2
185 41 Nepal Nepal 24 -2 Down 0
188 42 Macau Macau 20 -3 Down 0
191 43 Afghanistan Afghanistan 18 -3 Down 0
197 44 Bhutan Bhutan 4 -1 Down 0
200 45 Timor-Leste Timor-Leste 0 -1 Down 0
200 46 Guam Guam 0 -1 Down 0
ARSENAL
آرسنال