تاریخ ارسال مطلب : پنج‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1386
رنکینگ فیفا

Ranking Team Pts
Nov 07
+/- Ranking
Oct 07
+/- Pts
Oct 07
1 Argentina Argentina 1523 0 Equal -10
2 Brazil Brazil 1502 0 Equal 43
3 Italy Italy 1498 0 Equal 111
4 Spain Spain 1349 2 Up 123
5 Germany Germany 1296 0 Equal 51
6 Czech Republic Czech Republic 1290 3 Up 116
7 France France 1243 -3 Down -28
8 Portugal Portugal 1241 0 Equal 38
9 Netherlands Netherlands 1170 -2 Down -37
10 Croatia Croatia 1129 0 Equal -26
11 Greece Greece 1114 3 Up 80
12 England England 1113 -1 Down -24
13 Romania Romania 1088 -1 Down 2
14 Scotland Scotland 990 -1 Down -59
15 Mexico Mexico 985 0 Equal 7
16 Turkey Turkey 924 12 Up 153
17 Colombia Colombia 907 8 Up 106
18 Bulgaria Bulgaria 877 16 Up 160
19 USA USA 876 -1 Down -10
20 Nigeria Nigeria 875 -1 Down 34
21 Paraguay Paraguay 873 5 Up 74
22 Russia Russia 861 -6 Down -99
23 Poland Poland 855 -3 Down 18
24 Sweden Sweden 853 0 Equal 32
24 Cameroon Cameroon 853 -1 Down 31
26 Israel Israel 852 11 Up 145
27 Uruguay Uruguay 831 -10 Down -69
28 Norway Norway 827 -7 Down -3
29 Ukraine Ukraine 824 -7 Down -4
30 Serbia Serbia 820 -3 Down 34
31 Denmark Denmark 797 -2 Down 28
32 Northern Ireland Northern Ireland 780 4 Up 64
33 Japan Japan 740 -3 Down -18
33 Guinea Guinea 740 -2 Down 13
35 Republic of Ireland Republic of Ireland 731 -3 Down 9
36 Finland Finland 695 8 Up 28
37 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 688 -5 Down -34
38 Senegal Senegal 687 -4 Down -30
39 Morocco Morocco 686 3 Up 12
40 Iran Iran 673 -2 Down -30
41 Egypt Egypt 672 -2 Down -26
42 Korea Republic Korea Republic 660 4 Up 27
43 Ghana Ghana 659 4 Up 27
44 Switzerland Switzerland 657 -3 Down -19
45 Chile Chile 655 0 Equal 11
46 Mali Mali 652 -6 Down -42
47 Tunisia Tunisia 639 -4 Down -29
48 Australia Australia 607 4 Up 29
49 Belgium Belgium 600 5 Up 23
50 Slovakia Slovakia 590 0 Equal -10

ARSENAL
آرسنال